Mandıra Şanti Üretimi

Ürün Kabul: Tüm hammaddeler kimyasal, mikrobiyolojik ve fiziksel analizleri yapıldıktan sonra kriterlerimize uygun olan ürünler üretimde kullanılmak üzere kabul edilir.
Depolama: Hammaddeler niteliğine göre uygun şartlarda depolanır.
Pastörizasyon: Gerekli mikrobiyolojik kriterlerin sağlanabilmesi için uygulanan prosestir. 80-85 °C’de 10 dakika olarak uygulanır.
Soğutma: Krem şanti’nin asitlik gelişiminin engellenmesi için çok kısa sürede uygun sıcaklığa indirilmesi sağlanır.
Olgunlaştırma: Tat ve kıvam bakımından istenilen niteliklerin sağlanabilmesi için belli bir süre dinlendirme işlemi uygulanır.
Dolum: Kullanıcıların kolay kullanımının sağlanması ve krem şantinin niteliğinden bir şey kaybetmemesi için özel yöntem ile (IML) üretilmiş polipropilen kovalara hijyenik şartlarda dolum yapılmaktadır.
Depolama: Krem şantinin tat, aroma ve asitliğini değiştirmeyecek en uygun sıcaklık olan 3-4 °C’de depolama işlemi yapılır

kremsanti5 kremsanti6 kremsanti7 kremsanti8

erzurum web tasarım günümüz alimleri tevhid haber islami haberler